NADZÓR INWESTORSKI

Inspektor nadzorunadzorv2 inwestorskiego, Inżynier Kontraktu jest reprezentantem interesów inwestora na budowie, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Zdobyta wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem jest gwarancją świadczenia przez naszą firmę usług na najwyższym poziomie. Wykonywane nadzory prowadzone są z najwyższą starannością, dbałością o każdy szczegół, zachowując jednocześnie wysoką jakość usług przy konkurencyjnych cenach.

W ofercie firmy znajdują się: – kompleksowe zarządzanie projektami w zakresie nadzorów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych, konstrukcyjno – budowlanych; – zarządzanie kontraktami typu FIDIC z zastosowaniem procedur, zapewnienia jakości, zarządzania ryzykiem, procedur rozwiązywania sporów w tym rozjemstwa i arbitrażu, monitoring rzeczowy postępu projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej IZ, IPZI, IPZII oraz Komisji Europejskiej w tym monitoring finansowy.

Posiadając stosowne uprawnienia podejmę się współpracy z firmami pełniąc funkcję Kierownika Budowy.