DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WODKAN „CONSULTING” mgr Małgorzata Iwańska świadczy usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru
robót budowlanych dla:

office-1209640_1920

  • Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Sieci wodociągowych
  • Przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Wewnętrznych instalacji wod. kan. co. gaz
  • Dróg, parkingów, chodników, nawadniania ogrodów

PROJEKTOWANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ